Tietosuojaseloste

Yövy.fi Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Päivitetty 16.5.2018

Rekisterinpitäjä

Yövy.fi Oy 2248986-3
Fredrikinkatu 61, 6.krs
00100 Helsinki
Puh. 029 1700 851
info@expliving.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yövy.fi Oy

Essi Kuusimäki
Puh. 044 240 6501
essi.kuusimaki@expliving.com

Rekisterin nimi

Yövy.fi asiakasrekisteri

Henkilökohtaisten tietojen keruun tarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• Asiakassuhteiden hallinnointi
• Varausten hallinnointi
• Maksujen prosessointi ja valvominen sekä luottotietojen tarkistaminen
• Suoramarkkinointi, jos asiakas sen sallii
• Asiakastyytyväisyyden valvonta

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään ja talletetaan seuraavia tietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus ja/tai syntymäaika
 • IP-osoite
 • selaimen evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • varaustiedot ja tilatut palvelut
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot
 • asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot
 • majoittuvien lukumäärä
 • ensisijainen kieli
 • asiakkaan suostumuksella tehdyn luottotietojen tarkistamisen päivämäärä ja tulos
 • asiakkaan suostumuksella kerättyä asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa

 

Yrityksiltä lisäksi:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen osoitetiedot ja yhteystiedot
 • Y-tunnus

Tavanomaiset tiedonlähteet

Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja kerätään varaus- ja ostoprosessin aikana. Nämä ovat asiakkaan itsensä antamia tietoja. Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella. Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Tietojen antaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Yövy.fi asiakasrekisterin tietoja ei välitetä tai anneta EU:n ja euroalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Tietosuojaperiaatteet

Rekisteri sijaitsee yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Yövy.fi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Toimintoja valvotaan kulunvalvontajärjestelmällä.

Jos rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon.

Tietoa Yövy.fi-sivuston analytiikasta

Tämä sivusto käyttää Google Inc.:in (Google) verkkosivustojen analytiikkaohjelmistoa Google Analytics. Analytiikkaohjelmiston javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisen sivunlatauksen yhteydessä. Google Analytics tunnistaa kävijän käyttämällä evästeitä, jotka ovat pieniä selaimeen tallennettavia tiedostoja. Sivuston käyttötieto siirretään ja tallennetaan Googlen palveluihin, ja Google käyttää näitä tietoja tarjotakseen raportteja verkkosivuston käytöstä. Yövy.fi hyödyntää näitä tietoja selvittääkseen sivuston käyttöä ja parantaakseen palveluaan.

Yövy.fi sivusto saattaa käyttää Google Analyticsin ohella myös muita sivustojen analytiikkaohjelmistoja, jotka saattavat antaa vierailijoista yksityiskohtaisempaa tietoa kuin Google Analytics. Näiden ohjelmistojen käyttöalueita ja käyttöaikoja on yleensä rajoitettu ja ne liittyvät yleensä sivuston tai jonkin sen palvelun kehittämiseen (esim. hiiren liikkeiden seuranta uusitulla sivustolla tai uusitun sivuston a/b-testaus ennen sivuston julkaisua).

Sivuston analytiikan kautta kerättyjä tietoja tai tilastoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Google voi välittää sivuston analytiikkatietoja kolmansille osapuolille, tai Google tai Yövy.fi voivat käyttää kolmansia osapuolia alihankkijoina tietojen käsittelyssä.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön aktivoimalla evästeiden eston selaimen asetuksista. Tässä tapauksessa käyttäjä ei mahdollisesti pysty hyödyntämään kaikkia sivuston toimintoja.